POSTUP PŘI PRODLUŽOVÁNÍ PLATNOSTI TESTACÍ HV TESTOVANÝCH KHV OPAVA

 

Testování HV i prodlužování platnosti testací probíhá výhradně prostřednictvím elektronického informačního systému FKHV (IS). Podmínkou prodloužení platnosti je, aby v IS byly vloženy veškeré údaje, dokumenty a fotografie, jaké jsou dnes vyžadovány při nových testacích. Znamená to, že prodloužení testace musí KLTK připravit a dokončit PŘED TÍM, než se s vozidlem dostavíte na STK!

Dokladem o prodloužení je nový protokol zhotovený KLTK (dvojlist A3 nebo 4listy A4 s papírovými fotkami), („žádost“).


Co musí vlastník HV pro prodloužení platnosti udělat?

Kontrola platnosti

HV se ZELENÝMI značkami: zkontrolovat svůj průkaz HV, kdy končí platnost testace (strana s razítky), a jestli je místo pro další razítko. Pokud je stránka s platností už popsaná, může se stát, že vám STK prodloužení platnosti nezapíše. Proto musíte zažádat na registračním místě HV (Magistrát Ostrava) o vydání nového průkazu. K tomu potřebujete pár předpisových fotografií HV na lesklém fotopapíru ve formátu 6 x 9 cm (vytiskne vám je na požádání KLTK), původní testační protokol (nebo barevnou kopii), žádost o vydání nového dokladu k vozidlu + správní poplatek (výměna nebývá na počkání). Termín na magistrátu jde rezervovat telefonicky.

HV s BÍLÝMI značkami: zkontrolovat platnost v testačním protokolu („žádosti“), a také platnost zápisu v TP. Pozor – uplynutím platnosti může pozbýt platnost také Vaše pojistná smlouva. Některé STK mohou vyžadovat také zápis v TP o prodloužení platnosti testace.

Spolupráce s KLTK

KLTK Opava vyhlásí termín hromadné testace, které je vhodné se pro dodržení termínů k prodloužení platnosti průkazu HV zúčastnit. Je odpovědností vlastníka HV si pohlídat platnost testace a zahájit kroky k jejímu prodloužení.

Údaje v IS

Do IS FKHV musí být vloženy veškeré identifikační a technické údaje o vlastníku a jeho HV. Vozidla testovaná v KLTK Opava jsou pravděpodobně již v IS FKHV zavedena, včetně původního testačního protokolu. Na požádání člen KLTK ověří správnost všech údajů. Pokud bude nutno údaje doplnit, nebo opravit, učiní tak na vyhlášeném testačním dni.

Pokud byla původní testace udělaná přes IS, pak je nutné udělat jen fotografie, které v IS dosud vloženy nejsou, nebo už nejsou aktuální. Například oba pohledy na celý vůz se zelenými značkami, které byly přiděleny až na základě testace a v původním protokolu ještě nebyly uvedeny, stav tachometru a další případné přípustné změny na HV.

Postup při testaci:

  1. Vlastník HV se dostaví před komisi a upozorní na případné změny, které od minulé testace nastaly. Pověřený člen komise zajistí uvedení avizovaných změn do protokolu a domluví s dalším členem komise na provedení potřebné fotodokumentace.

  2. Vlastník HV zaplatí příslušné poplatky, nebo prokáže odeslání příslušné finanční částky na účet KHV Opava.

  3. Členové komise zajistí zpracování protokolu a tento po jeho zhotovení odešlou na adresu vlastníka HV.

  4. Vlastník HV se s protokolem dostaví na STK, kde v případě úspěšného absolvování pracovník STK zapíše do průkazu HV prodloužení platnosti testace.

  5. Pokud bude vlastník HV neúspěšný na STK z důvodu nesprávných údajů o vozidle, informuje o tomto KLTK a domluví si nápravu.


Za KLTK 12-07 při KHV Opava Václav Žampa

 

Ceník provádění testování HV

Platba za otestování vozidla na historickou původnost se skládá z poplatku za užívání Informačního systému FKHV (PC program ve kterém se zpracovává testace). Tento poplatek je placen FKHV přímo, nebo prostřednictvím KHV a je dán předpisem FKHV. Další částí je poplatek KHV Opava, stanovený členskou schůzí klubu a je využit na krytí nákladů na činnost KLTK (Provoz PC a tiskárny, papír a fotopapír a další kancelářské potřeby). Zbytek finančních prostředků je použit na činnosti klubu.

Kompletní ceník v PDF ke stažení zde.

Nečlen klubu KHVOpava v AČR

Nová testace FKHV 1500 + KHV 4000 = 5500 Kč + cestovné
Retestace na 5 let FKHV 500 + KHV 1000 = 1500 Kč

Člen klubu KHVOpava v AČR

Nová testace (auto, motocykl nad 150 ccm) FKHV 1500 + KHV v jednom roce:
  1. vozidlo 1000 = 2500 Kč
  2. vozidlo 2000 = 3500 Kč
  3. vozidlo 3000 = 4500 Kč
   
Nová testace (motocykl do 150 ccm) FKHV 1500 + KHV v jednom roce:
  1. motocykl   500 = 2000 Kč
  2. motocykl  1000 = 2500 Kč
  3. motocykl  1500 = 3000 Kč
   
Retestace na 5 let FKHV 500 + KHV 500 = 1000 Kč