Informace pro rok 2022

 

Vážení přátelé historických vozidel,

Situace dovoluje vrátit se ke starým dobrým pořádkům – zajistit „testovací“ den, ovšem s určitými změnami podle současné legislativy.

Věnujte prosím pozornost pokynům uvedeným dále.


Komise při KHV Opava se rozhodla testovací den zorganizovat v sobotu dne 30.04.2022 od 8.00 hodin v prostorách garáže člena klubu pana Pechnika.

Všeobecné pokyny:


Při prodloužení platnosti testace musí být vyhotoven nový protokol v systému IS FKHV. Proto je nutné, aby se vlastník HV – zájemce o prodloužení platnosti testace - dostavil se svým vozidlem před testační komisi. (Bude pořízeno současné foto podle potřeb IS FKHV)
V zájmu urychlení testace je vhodné, aby vlastník HV předložil původní (poslední) testační protokol a řádně vyplněný dokument „ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ - Protokol o pravidelné prohlídce“.
Dokument je k dispozici na www.FKHV-MENU-Testování vozidel- Dokumenty- Protokol o pravidelné prohlídce.

Pokyny pro HV na zelených RZ:


Vlastník HV se musí dostavit se svým vozidlem před testační komisi. Předložit TP (zelenou knížku), řádně vyplněný dokument „PROTOKOL O TESTOVÁNÍ - Protokol o pravidelné prohlídce“ a dále řádně vyplněný a potvrzený „PROTOKOL O TECHNICKÉ PROHLÍDCE HISTORICKÉHO VOZIDLA - POSOUZENÍ STAVU HISTORICKÉHO VOZIDLA ODBORNOU DÍLNOU“
Dokument je k dispozici na www.FKHV-MENU-Testování vozidel- Dokumenty- Protokol o pravidelné prohlídce a PROTOKOL O TECHNICKÉ PROHLÍDCE HISTORICKÉHO VOZIDLA - POSOUZENÍ STAVU HISTORICKÉHO VOZIDLA ODBORNOU DÍLNOU.
Při nedodržení uvedených pokynů nebude testace provedena.
Poplatky budou vybrány na místě.

Komise 12-07 při KHV Opava a vedení klubu.

 

Potřebné dokumenty jsou přiloženy níže.

 

 Informace ke standardnímu průběhu

Ke krajské testaci potřeba vyplněný Protokol o technické prohlídce historického vozidla pro auta i motocykly. Platnosti testace je dva roky. Více informací na webu www.fkhv.cz.

 

Ceník provádění testování HV

Nečlen klubu KHVOpava v AČR

Klubová testace 5000 Kč
EKO testace 3000 Kč
Opakovaná (roční poplatek) motocykl 300 Kč
Opakovaná (roční poplatek) automobil 500 Kč

Člen klubu KHVOpava v AČR

První testace v daném roce (buď Klubová nebo EKO) 500 Kč
Druhá testace v daném roce (buď Klubová nebo EKO) 1500 Kč za každou
Každá další testace (buď Klubová nebo EKO) 3000 Kč za každou
Opakovaná (roční poplatek) motocykl nebo automobil 100 Kč