KHV Opava je pobočný spolek AČR, který sdružuje příznivce historických vozidel v Opavě a okolí. Klub pravidelně pořádá jarní společnou vyjížďku nazvanou Skútr jízda a podzimní cílovou jízdu Putování Slezskem.

Historie

AMK Klub historických vozidel Opava vznikl vyčleněním se 28 členů z AMK Vítkov Slezského veterán klubu, ve kterém převážná většina členů byla od roku 1992.

Samotná historie však spadá do roku 1984, kdy někteří členové byli členy Veterán klubu při n.p. Galena Opava - Komárov. Těsně před listopadem 1989 část členů odešla a založila Slezský veterán klub Opava. Od roku 1990 se část současných členů KHV Opava spolupodílela s kolegy z AMK Vítkov na pořádání akce s názvem Vikštejn. Jedná se o jízdu pravidelnosti historických vozidel do vrchu na trati Vítkov- Podhradí - Dubová. Během let se z této akce stala velmi vyhledávaná soutěž s mezinárodní účastí. Dobrá spolupráce s AMK Vítkov vedla zcela logicky k tomu, že jsme přešli, hlavně z ekonomicko-účetnických důvodů, v roce 1992 pod tento klub. Po odborné stránce jsme zprvu byli samostatní, jenže zhruba od roku 1999 vedení AMK Vítkov začalo naší samostatnost dosti silně ovlivňovat a navíc takovými formami, které začaly podstatné části členů vadit.

Proto se dne 9. listopadu 2002 rozhodlo 22 členů z 28 ukončit své členství v AMK Vítkov a za 14 dnů ustanovilo Klub historických vozidel Opava. Tento klub byl 27. listopadu 2002 řádně zaregistrován Ústředním automotoklubem České republiky jako ÚAMK - AMK Klub historických vozidel Opava.

Rozhodnutím členské schůze ze dne 21.11.2009 a následným jednání s AČR došlo ke změně názvu a právní subjektivity na Klub historických vozidel Opava v Autoklubu České republiky.

KHV Opava v AČR je samostatný právní subjekt se všemi náležitostmi.

Stanovy KHV Opava (PDF)

Sídlo organizace je v Englišova 51, 746 01 Opava

Předsedou klubu je Zdeněk Jankovský, místopředsedou Ivan Maroš

Předsedou klubové testovací komise je Ing. Václav Žampa

Registrační číslo v AČR: 1692

Bankovní spojení: 181772017/0300

IČO: 75004496