Klub historických vozidel Opava v AČR, Englišova 51, Opava 746 01

Testace historických vozidel na bílých RZ pro rok 2024

Vážný zájemce o retestaci svého HV na historickou původnost, nechť o svém záměru informuje Klubovou testační komisi prostřednictvím e-mailového sdělení na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to v termínu

do 21. července 2024.

 

Podle zjištěného zájmu KLTK rozhodne, zda testace proběhne hromadně nebo individuálně. O rozhodnutí KLTK bude každý ohlášený vlastník HV vyrozuměn.

Podle zvoleného systému testování bude upřesněn systém platby za testaci.

 

 

Testace po změně legislativy ze dne 01.09.2023 probíhá dle následujícího schématu:

  1. Při prodloužení platnosti testace, která je nyní na 5 let musí být vyhotoven nový protokol v systému IS FKHV. Proto je nutné, aby všichni zájemci o prodloužení platnosti testace na historickou původnost se dostavili před komisi se svým vozidlem pro zajištění povinné fotodokumentace a kontroly vozidla.

  2. KLTK ve spolupráci s Pověřeným komisařem (PK) zhotoví nový protokol.

  3. PK po ukončení testace a kontrole protokolu vyzve vlastníka HV, aby se k němu dostavil k podpisu a převzetí protokolu.

  4. Následně PK naskenuje podepsaný protokol do systému STK a vlastník HV může podle potřeby jet na STK.

 

 

Poplatky:

 

  1. Vlastník testovaného HV zaplatí poplatek za činnost KLTK při KHV Opava podle ceníku klubu; nečlen klubu 1.000,- Kč, člen klubu, 500,- Kč. Platí se za každé HV.

  2. Poplatek může být zaplacen v hotovosti u předsedy komise (dostane pokladní doklad), nebo může být zaplacen převodem na účet KHV Opava č. 181772017/0300. Ve zprávě pro příjemce platby musí být uvedeno vozidlo, RZ, jméno a příjmení vlastníka.

  3. Poplatek za činnost KLTK při retestaci musí být zaplacen před zahájením tvorby protokolu.

  4. Poplatek za užívání IS FKHV při retestaci je stanoven na 500,- Kč.

  5. Vlastník HV musí poplatek zaplatit podle pokynů ve výzvě IS, kterou dostane na svou e-mailovou adresu. Bez zaplacení nelze pokračovat v testaci


Výbor KHV Opava a KLTK