Klub historických vozidel Opava v AČR, Englišova 51, Opava 746 01

Testace historických vozidel na zelených RZ pro rok 2024

Výbor KHV Opava a KLTK Vás zvou na klubovou testaci historických vozidel pro členy i nečleny našeho klubu, která se koná

v sobotu 6. dubna 2024 od 8,00 hodin

provozovně KIA – AUTO Hlaváček v Opavě (areál obchodní zóny u Globusu).

 

Těšínská 3012/93, 746 01 Opava

GPS : 49.9286350N, 17.9349139E

 

Program: 1. Prodloužení platnosti testace na historickou původnost.

2. Upřesnění dokumentace klubové testovací komise.

3. Nové testování HV.

4. Výběr příslušných poplatků.

 

Pokyny:

  1. Při prodloužení platnosti testace, která je nyní na 5 let musí být vyhotoven nový protokol v systému IS FKHV. Proto je nutné, aby všichni zájemci o prodloužení platnosti testace na historickou původnost se dostavili před komisi se svým vozidlem pro zajištění povinné fotodokumentace vozidla.

 

  1. KLTK ve spolupráci s Pověřeným komisařem (dříve Krajská testační komise), vytvoří nový protokol, který bude vlastníku vozidla zaslán poštou.

 

  1. S protokolem se dostaví na STK, kde po úspěšném absolvování STK mu bude potvrzeno prodloužení testace do průkazu HV.

 

  1. Poplatky za retestaci se budou vybírat v hotovosti. Kdo chce zaplatit převodem na účet, nechť tak učiní nejpozději 05.04.2024 na účet KHV Opava č. 181772017/0300.

Ve zprávě pro příjemce platby uveďte číslo testačního protokolu, jméno a příjmení.

 

Poplatky:

 

  1. Poplatek za užívání IS FKHV je stanoven na 1.500,- Kč při nové testaci a 500,- Kč při prodloužení testace (Odesílá se na účet FKHV).

 

  1. Dále vlastník testovaného vozidla zaplatí poplatek za činnost KLTK při KHV Opava. Viz. ceník na www stránkách klubu.

 

Další podrobnosti – viz www stránky klubu

Poznámka:

Testace na historickou původnost HV na bílých RZ se bude konat podle zájmu v dalším termínu, který bude vyhlášen na www stránkách klubu.

Výbor KHV Opava a KLTK